İzole Cam Kalınlığının Saptanması

Ünitelerdeki cam kalınlıkları ve ara boşlukları, pencere(cam) alanına ve rüzgar yüküne bağlı olarak değişmektedir. Doğramanızdaki cam boyutu ve alanlarına göre ideal cam kalınlıklarını seçmek için; 150 kg/m2 rüzgar yükü baz alınarak hazırlanan tablo yanda yer almaktadır.